postheadericon FLORIAN

Przy drodze do Zgłobic w roku 1767 została wzniesiona rokokowa figura Św. Floriana w typie ludowym, kamienna, na wysokim postumencie.