postheadericon BUCZYNA

buczyna

 

 

 

 

 

 

 

Na skraju bukowego lasu w Zbylitowskiej Górze, 200 metrów na zachód od szosy Zgłobice - Zbylitowska Góra wznosi się okazały pomnik upamiętniający miejsce martyrologii z okresu hitlerowskiej okupacji. W obrębie urządzonego po wojnie cmentarza hitlerowcy zamordowali i pogrzebali około 10 000 polskich obywateli: Polaków i Żydów, w tym około 800 żydowskich dzieci.
Projekt pomnika wykonał w czynie społecznym inż. Wawrzyniec Wojtasiewicz i nadzorował jego wykonanie. Materiały na budowę pomnika, udział fachowych pracowników, wykonanie napisów, tablic i elementów dekoracyjnych pomnika i otoczenia to wkład pracowników i Dyrekcji Zakładów Azotowych. Prace pomocnicze wykonała młodzież szkolna i liczni mieszkańcy Zbylitowskiej Góry, Zgłobic i Mościc.

Kilkanaście fotografii na stronie http://www.galeria.melsztyn.pl/galeria.php?kategoria=16